Wydarzenia

TWRCZE GRONO

Tworzy mona róne rzeczy: rzeby obrazy, muzyk. Mona te kreowa wasne ycie. Poda za tym co woa. Odwanie i wiadomie. Dostrzega szanse, podejmowa wyzwania, wspiera i rozwija talenty, poda za marzeniami.
Twórcze grono to grupa, w której kady z nas spotyka si z twórc w sobie na swój wasny sposób. Nie pouczamy si nawzajem, nie krytykujemy, ale wspólnie dociekamy prawdy, odkrywamy nieznane, podejmujemy wyzwania.
 
O udziale w grupie nie decyduje to kim jeste, jaki wykonujesz zawód i ile osigni artystycznych masz za sob, To, co jest wane - to gotowo do wspópracy i twórczych poszukiwa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie wprowadzajce do serii 12 cotygodniowych warsztatów TWÓRCZEGO GRONA, na których realizowa bdziemy program Julii Cameron "DROGA ARTYSTY"

Prowadz: Agnieszka Górska (Kredka) i Pawe Listwan.

O tym, na czym to polega - i o dowiadczeniach wczeniejszych Gron bdziemy mówi w Tarabuku 20 padziernika od godz. 19. Bdzie to te czas na wzajemne zapoznanie oraz rozmow o intencjach i oczekiwaniach. Dalsze (kursowe, tzn. "robocze") spotkania w innym miejscu, w centrum Warszawy, w kady czwartek w godz. 18-21.

INWESTYCJA FINANSOWA:
440 z patne jednorazowo z góry (40z spotkanie) lub 510 z w trzech ratach miesicznych (po 170 z, patne do dnia 1-go, 5-go i 9-go spotkania). Spotkanie wprowadzajce - WSTP WOLNY

INWESTYCJA CZASOWA: co tydzie (przez 12 tygodni) 3 godziny spotkania.

Kontakt: 721 142 476,
pranesh@op.pl