Wydarzenia

Zaproszenie do wsppracy

 

Zaproszenie do wspópracy 

 

Droga wspópracy.

Pierwszym krokiem do udanej wspópracy jest wzajemne poznanie. Dlatego te zanim zdecydujemy si robi razem co wielkiego, zaczynamy od maych rzeczy.

Pierwszy krok to spotkanie i rozmowa.

Drugi to wspólna, niewielka inicjatywa.

Trzeci pomys na dalsz wspóprac (tu Plener).

Czwarty krok to zakotwiczenie si w Pracowni na duej ju jako wychowawca, instruktor lub animator zaj. Oczywicie dla chtnych.

A jeli si uda to kto wie... Z pewnoci bdzie wiele razem do zrobienia.Skd taka forma/ droga wspópracy? A no std, e nie wyobraam sobie wyjazdu z dzieciakami od tak, z marszu. I chocia wiem, e kolonie i inne wyjazdy, nawet wikszo tych fundacyjnych tak si odbywa: rozmowa, dokumenty, program do zatwierdzenia, wyjazd. I nikt si nie zna, ani wychowawcy ani dzieciaki. To jednak ja jestem daleka od tego.

Zgrany, mdry zespó - to szczliwe dzieci i ufajcy rodzice.

Co jest wane?

 

Pomys na siebie, na bycie z dziemi, otwarta gowa, za któr nie trzeba myle, e wanie w tym momencie naleaoby zrobi to i tamto. Odpowiedzialno, uczciwo. Liczy si taki... wewntrzny motor do dziaania. eby si chciao chcie. I optymizm. I pami wasnego dziecistwa.

Plany i marzenia Kredki...

 

Ju wspólnie marzymy o tym, co zrobimy w przyszym roku szkolnym. A marzenia nasze s wielkie i radosne.

 1. Poegnania lata. Plener weekendowy.
 2. Oko wiata. Weekendowy Plener integracyjny dla wychowawców, którzy ju s, docz w te wakacje i dla tych, którzy jeszcze si pojawi.
 3. óty, zielony, brzowy. Jesienny Plener weekendowy.
 4. Anioowo. Przedwiteczny Plener weekendowy.
 5. Zima w Kredce.
 6. Zima w górach.
 7. Wiosenny Plener weekendowy i gra terenowa.
 8. Wielkanocny Plener weekendowy.

i lato...

 1. Lato urwisów. 5 dni dla 5 - 6 latków pierwszy raz bez mamy i taty.
 2. Robinsonada. 10 dniowy wyjazd dla vipów. Wyjazd w Beskidy, z plecakiem na plecach. Cel: chaty studenckie. Bez biecej wody, bez wiata za to z kuchni opalan drewnem, urawiem na podwórzu i przestrzeni dookoa i w sercu.
 3. Rkowyczyny. 7 dniowy artystyczny plener tylko dla dziewczyn.
 4. Siedem Stron wiata. 7 dniowy plener rekreacyjny dla dzieciaków 7-9 lat.

A oprócz tego:

Zajcia stae: warsztaty plastyczne, zajcia adaptacyjne dla maluszków, baraszkowanie dla jeszcze mniejszych, balet dla maych baletnic, warsztaty kulinarne, teatralne, plastyczne, konstruktorskie...

Zajcia na róne okazje mnie i bardziej witeczne.

I to chyba na tyle :-)

Jeli idee Pracowni KREDKA i organizowanych przez nas dziaa s ci bliskie...

Zapraszam!