Wydarzenia

BABIE LATO. Warsztat kreatywny dla kobiet
Na koniec lata, na pocztek jesieni. Lekki, inspirujcy, kobiecy
 
TWRCZE GRONO
Artyst jest ten, kto potrafi y w zgodzie ze sob i tworzy.
 
Zaproszenie do wsppracy
Zapraszamy mode, pomysowe osoby do wsppracy z Pracowni.