Urodziny dla dzieci

Organizacja urodzin
Rezerwacja terminu urodzin
Urodzinowy cennik
Pomysy na urodziny

Kade dziecko z niecierpliwoci czeka na urodziny i marzy o tym, aby ten dzie by niezwyky. W Kredce organizujemy dla dzieci urodziny pene atrakcji. Pod czujnym okiem naszych animatorów zapewniamy wiele rónorodnych zabaw, gier i konkursów.

Jeli pragniecie Pastwo, zorganizowa urodziny z nasz Pracowni - serdecznie zapraszamy do zapoznania si z urodzinow ofert Kredki.


Organizacja urodzin

Przyjmujemy grupy tylko do 15 osób!

Urodziny odbywaj si w weekendy.

O ile nie zostanie ustalone inaczej, urodziny trwaj 2 godziny zegarowe (czas liczony jest od ustalonej godziny).

Urodziny kocz si o ustalonej godzinie. Gocie powinni opuci sal zabaw w cigu 30 minut od zakoczenia przyjcia.

Podczas urodzin dzieci bawi si pod opieka animatorów. Liczba animatorów uzaleniona jest od liczby i wieku uczestników.

Za goci solenizanta uwaa si wszystkie obecne dzieci biorce udzia w zabawach urodzinowych.

Podczas rezerwacji urodzin naley wybra temat przyjcia. Istnieje moliwo stworzenia scenariusza na yczenie klienta.

Tort i poczstunek zapewniaj opiekunowie dzieci.


Podczas urodzin Pracownia zapewnia:

 • sal dla oczekujcych rodziców
 • dwie sale urodzinowe, w których równolegle trwa zabawa
 • dobr zabaw dla dzieci
 • opiek animatorów
 • zabaw wg wybranego tematu
 • dostp do kuchni wg ustale z organizatorami

Rezerwacja terminu urodzin

 1. Urodziny organizowane s w weekendy: sobota, niedziela, o ile nie odbywaj si w tym czasie warsztaty lub inne zajcia. W tygodniu rezerwacja terminu moliwa jest tylko w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Termin urodzin naley rezerwowa minimum 5 dni przed planowanym dniem imprezy.
 3. Wstpnej rezerwacjo mona dokona telefonicznie lub mailowo.
 4. Podczas rezerwacji naley poda planowan liczb goci. Ostateczna liczb goci naley zgosi najpóniej na 3 dni przed terminem urodzin.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpata zaliczki w wysokoci 100z bezporednio u organizatora.
 6. Wpacona zaliczka jest bezzwrotna.
 7. Reszt kwoty naley wpaci po zakoczeniu przyjcia urodzinowego.


Urodzinowy cennik

 • Jubilat - gratis
 • Grupa do 10 dzieci - 450z
 • Kade nastpne dziecko - 15z
 • Zaliczka - 100z
 • Scenariusz na yczenie - 60z
 • Kada nastpna, rozpoczta godzina 50z
 • Malowanie koszulek, toreb ekologicznych - 13 z od dziecka
 • Malowanie/projektowanie puzzli - 15z od dziecka (naley zgosi 14 dni wczeniej)
 • Ozdabianie luster - 15 z od dziecka

Pomysy na urodziny

* gwiazdk i kolorem oznaczone s urodziny realizowane za dodatkow opat wg urodzinowego cennika, pozostae tematy urodzin realzowane s w ramach tzw "pakietu urodzinowego".

urodziny animowane (do wyboru):

 • Spacer przez bajki
 • ladami dinozaurów
 • W starym kinie
 • Wyprawa na Dziki Zachód
 • Podró do Afryki
 • Lot w kosmos
 • W poszukiwaniu muzyki
 • Zlot czarownic
 • Pod trzepakiem
 • Na dnie oceanu
 • Jestem Eco

oraz urodziny z zabawami plastycznymi:

 • Modeliniaki*
 • Esy - Floresy czyli filcowanie na mokro*
 • Babie Lato czyli filcowanie na sucho*
 • Decoupage*
 • Mail Art czyli urodziny inspirowane sztuk wspóczesn*
 • Mydlarnia*
 • W kóko i na okrgo czyli urodzinowe origami
 • Ogród w garnku czyli urodziny ze sztuk abstrakcyjn w tle*
 • Komiks 

 

Urodzinowy cennik

 • Modeliniaki - 50z
 • Esy - Floresy czyli filcowanie na mokro - 50z
 • Babie Lato czyli filcowanie na sucho - 70z
 • Decoupage - 100z
 • Mail Art czyli urodziny inspirowane sztuk wspóczesn - 100z
 • Mydlarnia - 100z
 • Ogród w garnku czyli urodziny ze sztuk abstrakcyjn w tle - 100z