Terminarz nauczyciela

BAZAR pomysw plastycznych

Bazar zosta stworzony z potrzeby dzielenia si i inspirowania si nawzajem.

Nie online, nie zaocznie, nie przez skrypty. Z rki do rki, w spotkaniu przekazujemy sobie pomysy, poszukujemy nowych rozwiza. Albo te podamy za nurtujcym nas tematem i wspólnie tworzymy rzeczy cakiem nowe.

Jak przygotowa si do Bazaru:

  • wykonaj jed lub dwie wzorcowe prace plastyczne (ale nie kopiuj z internetu)
  • poszukaj tematu plastycznego, którego nigdy do tej pory nie udao ci si zrealzowa, a który od zawsze ci nurtowa, marzy si i ni po nocach (ostatnio uczestnikom zamarzyy si myszki i muchomory)
  • zaopatrz si w niezbdne materiay jeli wykonanie proponowanej przez ciebie pracy wymaga uycia czego nietypowego (np, pianki, papieru z brokatem i innych) w takiej iloci, by móg z nich skorzysta kady uczestnik
  • odó na bok rozmylania nad tym "czy jestem wystarczajco dobra/ dobry?" 
  • nastaw si na zabaw

Dla kogo: Dla kadego, kto ma ochot na twórczo spdzone popoudnie

Korzyci:

  • Rado tworzenia i dziaania
  • Napenienie wewntrznego naczynia kreatywnoci
  • Rozszerzenie warsztatu pracy

Wszystkie materiay, potrzebne do wykonania prac zapewnia Pracownia. Dostpno nietypowych materiaów naley ustali z Kredk.

Prowadzcy:
 Uczestnicy Bazaru
Koordynacja projektu: Kredka
Forma zaj: warsztat
Miejsce: Pracownia Kredka, Józefów (35 min od centrum Warszawy)

Termin warsztatu: 18 wrzenia 2016
Godzina: 14.00-19.00
Inwestycja: 30 z (poczstunek, zwrot kosztu materiaów)

Zapisy: sms o treci BAZAR + imi i nazwisko uczestnika (tylko powane zgoszenia!)