Scrapboking

Scrapbooking jest sztuk rcznego tworzenia i dekorowania albumów, ze zdjciami i pamitkami rodzinnymi lub zeszytów, pamitników na zapiski. Nazwa pochodzi od ang. scrapbook, oznaczajcego taki album.

Na warsztacie ozdobimy okadki grubych brulionów ze szlachetnymi kartkami, tak, by niepozorny zeszyt zmieni si nie do poznania. Wykorzystamy do tego: specjalne ozdobne papiery, papier czerpany, wymylne dziurkacze, nalepki, stemple.

Jeli wystarczy nam czasu zrobimy równie ozdobne kartki.

Wszystkie materiay wliczone s w koszt warsztatu. Pracownia zapewnia wszystkie potrzebne materiay.

Prowadzcy: Kredka, animatorzy PTRD Kredka
Forma zaj: warsztat
Liczba godzin: 90 minut
Uczestnicy: 10 do 25 osób
Koszt: 
ustalany indywidualnie z zamawiajcym