Spotkania ze sztuk wspczesn

Zajcia prowadzone s w formie twórczych warsztatów, na których zabieram dzieci w podró do wiata sztuki wspóczesnej.

Dzieci zapoznaj si z rónymi materiaami oraz moliwociami przetwarzania ich i wykorzystywania w dziaalnoci plastycznej, rozbudzaj wyobrani i poszukuj wasnej drogi ekspresji. Zaoeniem jest, by warsztat sta si impulsem, czy twórcz inspiracj do poszukiwa coraz ciekawszych rozwiza w dziaalnoci plastycznej.

Cele warsztatu:

 • uruchomienie wyobrani
 • przeywanie emocji zwizanych ze wspólnym tworzeniem
 • wzmocnienie poczucia przynalenoci do grupy podczas wykonywania zespoowych zada
 • próba uchwycenia, zatrzymania przemijajcego czasu - sposoby na uwiecznianie zdarze
 • zapoznanie z terminami ze wiata sztuki

Na warsztatach realizowany jest jeden z wybranych bloków tematycznych. 

Bloki tematyczne (do wyboru):

 1. Lustro Picassa (pop-art)
  Tworzc prac oprzemy si na impresjonistycznej kolorystyce i geometrii reprezentowanej przez Picassa i, odwoujc si do zaoe pop - art., poczymy akwarelowy obraz z elementem trwaym - lustrem lub foli imitujc tafl lustra. Stworzymy w ten sposób barwny niecodzienny przedmiot codziennego uytku.

  Wprowadzeniem do zaj s wiczenia oparte na twórczym myleniu.
 2. Portret noc malowany (hiperrealizm)
  Zaoeniem hiperrealizmu jest przedstawianie rzeczywistoci poprzez dziaania artystyczne (gownie w rzebie, rysunku i malarstwie), z jak najwiksz precyzj. My poszukamy idealnego obrazu, przy okazji tworzc portrety naszych kolegów i koleanek umieszczone w tle kolorystycznie dobieranym do smaku emocji.

  Wprowadzeniem do zaj jest warsztat „W poszukiwaniu ywego obrazu".
 3. Ludna wyspa (sztuka ziemi)
  Obszarem dziaania (tem, kontekstem i tworzywem) bdzie wyizolowana przestrze natury - doniczka z ogromn paproci. Nasze dziaanie bdzie zmierzao do przeksztaceniem otoczenia, w taki sposób, by kwiat sta si palm na wyspie zaludninej przez wyimaginowane postacie.

  Wprowadzeniem do zaj s wiczenia oparte na twórczym myleniu.
 4. Kolekcje mae i due (Mail art)
  Mail art to rodzaj dziaalnoci artystycznej i kierunek w sztuce drugiej poowy XX wieku, korzystajcy z poczty (równie elektronicznej) jako medium sztuki i narzdzia artystycznego. Poznajc ten kierunek stworzymy unikaln kolekcj papeteriii i toreb do pakowania.

  Wprowadzeniem do zaj s wiczenia oparte na twórczym myleniu.
 5. Wiatr schwytany w puapk (sztuka kinetyczna)
  Skoncentrujemy si na zagadnieniu ruchu (rzeczywistym lub pozornym) i zajmiemy si drobnym rkodzieem. Postaramy si zrobi „wisior" z byskotek i amuletów zawieszony na krzyaku z patyków, tak, by wprawiony w ruch nie tylko czarowa oryginalnym wygldem ale take przykuwa uwag cichym podzwanianiem.

  Wprowadzeniem do zaj s wiczenia oparte na twórczym myleniu.
 6. Instalacja - kwitncy sedes oraz - obiad w sedesie (konceptualizm)
  Tu najwaniejszy bdzie sam procesu twórczy i przywiecajca mu idea. Stworzony przedmiot odegra w kocowym w etapie pierwszoplanow, najwaniejsz rol - posuy dzieciom do wyraenia wasnej idei twórczej poprzez pomys na jego zastosowanie i dziaanie.

  Wprowadzeniem do zaj s wiczenia oparte na twórczym myleniu.
 7. Maszyna do sprztania wiata (asambula)
  Praca zoona z rónego rodzaju przedmiotów: codziennego uytku, bezuytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich moliwych obiektów. Dzieo powstanie z przedmiotów, których dzieci nie bd same tworzyy. Uyjemy materiaów rónego pochodzenia, niektóre specjalnie spreparujemy, lub przystosujemy (np. przez pomalowane, odczenie od caoci, poczenie z czym innym, zniszczenie...). Poszczególne fragmenty w asamblau poczymy ze sob przez klejenie, wizanie, umieszczenie we wspólnym pojemniku, lune pooenie itd. Dziki asamblaowi dzieo utworzone z fragmentów innych przedmiotów nabierze nowego, symbolicznego znaczenia.

  Wprowadzeniem do zaj jest warsztat „Sprztanie wiata".
 8. Ja mówi - drzewo (arte Povera)
  Cech charakterystyczn dziaa artystycznych bdzie eksponowanie surowoci materiaów - metalu, gazi, szka, kamienia, gazet, szmat. Bdziemy posugiwali si przedmiotami dla stworzenia dziea przedstawiajcego co realnie istniejcego (tu - drzewo).

  Wprowadzeniem do zaj s wiczenia oparte na twórczym myleniu.

Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska
Forma zaj
: warsztat
Liczba godzin
: 60 - 90 minut - jedna grupa
Uczestnicy
: do 25 dzieci
Materiay:
zapewnia Pracownia, s one wliczone w koszt warsztatu.
Koszt: zalenie od wybranego bloku tematycznego
Rozliczenie nastpuje w oparciu o rachunek.

Sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT.

Dla placówek owiatowych i wychowawczych oraz dla grup zorganizowanych - koszt zamawianych warsztatów jest ustalany indywidualnie.