Warsztat kulinarny z kuchcikiem

Warsztat ma charakter spotkania autorskiego poczonego z zabaw kulinarn dla dzieci i ich opiekunów.

Zajcia inspirowane s ksik „Dzieci gotuj".

W czasie warsztatu dzieci wybieraj si w podró smakowit, aromatyczn i pen niespodzianek. Poznaj sekrety eleganckiego stou oraz zwyczaje naszych praprababek.

Zaoeniem jest, by warsztat sta si impulsem do poszukiwania pomysów na zabaw poza przedszkoln sal czy dziecicym pokojem, bez zabawek, elektronicznych gier, czy kolorowych kredek.

Cele warsztatu:
 • Zapoznanie z zabawami kulinarnymi
 • Zapoznanie z moliwociami wykorzystania produktów spoywczych w czasie „zabaw w gotowanie"
 • Wzbogacenie dziecicych dowiadcze
Bloki tematyczne:
 • ABC gotowania
 • Sekrety eleganckiego stou
 • Zwyczaje naszych praprababek
 • Poszukiwanie materiaów do zabaw kulinarnych
 • Kuchcikowe tajemnice
 • Sekrety udanego przyjecia
 • Pomysy na wykorzystanie rónorodnych produktów spoywczych w czasie „zabaw w gotowanie"
 • Przepisy na najatwiejsze sodkoci
 • To lubi - zabawa kulinarna inspirowana opowieci o Kuchciku wykonanie orderów lub obrazków z produktów spoywczych - do wyboru*
      (rodzaj pracy wykonywanej przez dzieci jest wczeniej uzgadniany z wychowawc grupy)

Po zajciach dzieci otrzymuj Dyplomy Kuchcików.
Placówka otrzymuje od autorki gratisowy egzemplarz ksiki, wraz z autografem.

Wszystkie materiay, potrzebne do wykonania s wliczone w koszt warsztatu.

Uwaga!
Dzieci powinny by mie wasne fartuszki lub ubranie chronice przed zabrudzeniem.

*
Ordery
Medale wykonane z produktów spoywczych. Pikne, kolorowe i zarazem bardzo smaczne.
Sony obrazek
Obrazek wykonany z produktów spoywczych. Do wyboru w wersji: do spoycia lub do powieszenia (nie jadalny).


Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska (autorka ksiek: "Dzieci Gotuj", „Dzieci gotuj. Kuchnie wiata", "Dzieci gotuj. Przyjcia", Dzieci gotuj. Pikniki")
Forma zaj: warsztat
Liczba godzin: 60 minut - jedna grupa
Uczestnicy: do 25 dzieci
Materiay: zapewnia Pracownia, s one wliczone w koszt warsztatu.
Koszt: ustalany indywidualnie
Rozliczenie nastpuje w oparciu o rachunek.
Sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT.

Dla placówek owiatowych i wychowawczych oraz dla grup zorganizowanych - koszt zamawianych warsztatów zawsze jest ustalany indywidualnie.