Zasady plenerowe

Czy wiesz, e... ???

Rodzicu, zanim zapiszesz dziecko na wakacje z nami, prosimy przeczytaj nasze zasady oraz wszystkie informacje dotyczce Plenerów.

 

...

Na tegoroczne wyjazdy przyjmujemy dzieci zdrowe, w peni samodzielne, nie wymagajce leczenia i podawania leków oraz specjalnego nadzoru i opieki zarówno dziennej jak i nocnej. Pracownia zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjcia zgoszenia w przypadku, gdy w ocenie organizatora, nie bdzie on wstanie speni oczekiwa rodziców dotyczcych opieki i nadzoru nad dzieckiem.

Na Plenery nie zabieramy zabawek (oprócz jednej, ukochanej), gier elektronicznych, elektronicznych zabawek: jaj, chomików, robotów i innych, a take laptopów, tabletów i KOMÓREK (nawet na dnie plecaka i wyczonych).

Nie zabieramy pienidzy. Nawet ci najstarsi i modzie.

Nie przywozimy z domu sodyczy i gum do ucia. Nie jemy te kupnych sodyczy w czasie naszych wspólnych wakacji. Za to chodzimy na lody, pieczemy ciasta, przygotowujemy smakowite desery.

Przez cay czas pobytu nie dzwonimy do rodziców, a rodzice nie dzwoni do dzieci. Za to kadego dnia, po 22.00, rodzice mog dzwoni do wychowawców, by zapyta o swoje dzieci, porozmawia.

Zasad nadrzdn pobytu na Plenerach jest solidny wypoczynek i zabawa z rówienikami. Program jest jednynie alternatyw, a nie celem.

Wychowawca czuwa nad bezpieczestwem dzieci i jest towarzyszem ich zabaw ale nie naurzaca swojej obecnoci. Jest jednak zawsze na tyle blisko, by dziecko mogo korzysta z dobrodziejstwa wsparcia i opieki.

Dzieci na Plenerach pi we wspólnych, wieloosobowych, koedukacyjnych sypialniach. Same wybieraj sobie miejsce do spania. 

Same ciel óka, dbaj o porzdek w sypialniach, w domu i obejciu. Pomagaj w codziennych obowizkach oraz peni dyury w kuchni. Modsze ucz si wykonujc drobne prace kuchenne, starsze samodzielnie przygotowuj du cz produktów do posików a najstarsze robi to samodzielnie. 

Po posikach kady zmywa sam!

Kade dziecko wyjedajce na plener, nawet to najmodsze, pakuje si (obowizkowo ! ! ! ) w plecak, wielkoci dopasowany do jego gabarytów. 

Do plecaka naley wpakowa tylko rzeczy z listy podanej przez Pani Kredk. Wszystkie rzeczy, musz by woone do plecaka, eby kady podróujcy dzieciak mia wolne rce! Nie dwigamy dodatkowych mini plecaczków, chlebaczków, torebek, torebusiek, siat, siateczek, siatuniek. 

Do Pupek jedziemy AUTOKAREM

Powrót równie AUTOKAREM

Miejsce zbiórki zostanie podane wkrótce.

Staramy si nie szuka odstpstw od naszych zasad, poniewa s one dla nas wane. W tej kwestii liczymy, na zaufanie i wspiercie rodziców.