O plenerach

Plenery z Kredk to powrót do Zapomnianych Wartoci Prawdziwego Dziecistwa. To zabawy w ogrodzie, bieganie boso po kauach, widoczki zakopane w ziemi, stwory z patyków, podchody w lesie i zupa z bota.Na plenerach dzieci rozwijaj swoje talenty, ksztatuj charakter, ucz si wspódziaania w grupie, poytecznego, a zarazem twórczego spdzania czasu.

Ide Plenerów jest:

  • Odkrywanie sposobów na aktywne i radosne spdzanie czasu z dala od cywilizacji. W gronie rówieników i pod czujnym okiem wychowawców.
  • Rozwijanie potencjau twórczego w dzieciach poprzez mdrze dobrane formy aktywnoci.
  • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie dzieci mog spdza wakacje w atmosferze szacunku i zaufania.

Program Plenerów:

Co roku, wspólnie, ukadamy zarys programowy na lato, a potem kady zespó wychowawców dopracowuje szczegóy swojego Pleneru. Program to dla kadry wyzwanie.Traktujemy je powanie, a realizujemy z zaangaowaniem.

Program plenerów jest:
dostosowany do moliwoci i potrzeb uczestników
rónorodny, a przez to i atrakcyjny
elastyczny bo rozwija si i zmienia dziki dzieciom

Co jest dla nas wane!

Aby dzieci uczyy si wspódziaania w grupie, poszanowania czyjej odmiennoci i granic. Dziaania fair play i uwanoci.

Aby dzieci w bezpiecznej atmosferze wiczyy samodzielno i odpowiedzialno. Podejmoway decyzje i ponosiy ich konsekwencje.

Wany jest dla nas dziecicy wiat oraz to, co w sobie kryje i czym zachwyca. Traktujemy si na wzajem bardzo powanie, a niepowanie bawimy.

Zespó wychowawców i wolontariuszy

Nasz zespó to pasjonaci, a plenery z dziemi s przestrzeni, któr wspólnie tworzymy. Wszystko, co mamy do zaoferowania rodzi si z naszych pasji, tego, co sami lubimy robi, ze wspomnie z wasnego dziecistwa. Wspieramy nasze dziaania wiedz i dowiadczeniem zarówno zawodowym jak i rodzicielskim.