Mae Stpki

Plastyka sensoryczna to forma dziaa plastycznych, która wspiera rozwój poprzez stymulacj wszystkich zmysów: dotyku, smaku, wzroku, wchu, suchu.
Jest to podró fascynujca, swobodna, pena radoci. Wypeniona niezwykymi doznaniami. Mikka, twarda, zimna, ciepa, gadka, szorstka. Cicha i gona. Kolorowa i czarno – biaa.
Na warsztatach wykorzystywane s gownie materiay ekologiczne i biodegradowalne, materiay z recyklingu , produkty codziennego uytku, oraz masy i farby, które najczciej s przygotowywane z artykuów spoywczych.

 

Plastyka sensoryczna:

wspiera wszechstronny rozwój
stymuluje  zmysy
rozbudza kreatywno
wspomaga budowanie wiadomoci ciaa i przestrzeni
pogbia rozwój poznawczy
r
elaksuje i odpra
niesie rado ze swobodnego dziaania i odkrywania wiata dozna zmysowych

Na warsztatach dzieci:

ucz si poprzez dowiadczenie i zabaw „smakujc” wszystkimi zmysami

eksperymentuj z materiaami plastycznymi odkrywajc ich waciwoci

mog tworzy rzeczy, które dorosym bd wydawa si „brzydkie”

mog nic nie tworzy   

maj swobod w dziaaniu i podaj za tym, co je ciekawi

brudz si od stóp do gów


Instruktor
: Kredka, Gosia Kalicka
Forma zaj: warsztat
Czas trwania zaj: 60 minut
Uczestnicy: dzieci w wieku 1 - 3 lat