Esy – Floresy

Na warsztatach uczestnicy poznaj technik filcowania weny owczej na mokro.
Z miciutkiej jak puch weny, pod wpywem ugniatania, tarcia przy pomocy wody i myda powstan unikalne cuda - kwiaty, broszki, kolczyki, naszyjniki, obrazki.

Filcowanie to doskonay pomys na:

 • zajcia rodzinne
 • przyjcia urodzinowe dla dzieci
 • imprezy integracyjne, np. wykonanie wspólnego szala, makatki, obrazu
 • wieczory panieskie, np. wykonanie filcowego bukietu lubnego


Cele warsztatu:

 • Zapoznanie z technik filcowania na mokro
 • Zapoznanie z histori historia filcu i tradycyjnym wzornictem

Bloki tematyczne:

 • Historia filcowania
 • Tradycje filcowania w Polsce
 • Wykorzystanie filcu w edukacji

Korzyci:
Praca z wen owcz i samodzielne zamienianie jej w trójwymiarow form daje nieograniczone moliwoci, wspomaga rozwój wyobrani i zdolnoci manualne. Zajcia rcznego wytwarzania filcu to relaks oraz twórcza zabawa z naturalnym surowcem.

Pracownia oferuje kilka rodzajów warsztatów, na których uczestnicy poznaj technik filcowania weny owczej na mokro. Warsztaty te róni si sposobem wykorzystania filcu oraz efektem finalnym pracy.

Uczestnicy mog sami zadecydowa, o tym co chc robi na warsztatach. S to:

 • Kwiaty - broszki
 • Kolczyki
 • Naszyjniki
 • Torby

Istnieje moliwo poczenia dwóch tematów warsztatów, a take zorganizowanie dwu dniowego pleneru  w Podkowie Lenej pod Warszaw, podczas którego filcowanie nie ma koca.

Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska
Forma zaj: warsztat
Liczba godzin: 2 - 5 godzin dydaktycznych
Uczestnicy: 5 - 15 osób
Koszt: kwiaty, podstawy iuterii - 45z; torby - 110z, szale - 95 z

Dla placówek owiatowych i wychowawczych oraz dla grup zorganizowanych - koszt zamawianych warsztatów ustalany jest indywidualnie.