Decoupage

Decoupage to sztuka ozdabiania papierowymi wycinankami rónych przedmiotów, poczwszy od malekich drobiazgów a skoczywszy na meblach.

Warsztat Decoupage umoliwia wasnorczne stworzenie piknej i oryginalnej dekoracji, która wyglda jak rcznie malowana. Atrakcyjno Decoupage`u kryje si w tym, e kady moe spróbowa swoich umiejtnoci, korzystajc z gotowych wzorów i stwarzajc dziki nim co niezwykego.

Na warsztaty zapraszam wszystkich, których zachwycia ta technika i chcieliby spróbowa swoich si w Decoupage`u.

Cele warsztatu:

  • Wprowadzenie uczestników w podstawowe tajniki zdobienia przedmiotów technik Decoupage
  • Zapoznanie z materiaami wykorzystywanymi w technice Decoupage oraz moliwociami wykorzystywania ich w zdobnictwie

Bloki tematyczne:

  • Decoupage serwetkowy
  • Decoupage spkania (crackle)

Korzyci:

  • Rozszerzenie warsztatu pracy
  • Satysfakcja z wasnych dziaa twórczych

Wszystkie materiay, potrzebne do wykonania prac s wliczone w koszt warsztatu. Uczestnicy otrzymuj dodatkowo gotowe szablony i wzory.

Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska

Forma zaj: warsztat

Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych

Uczestnicy: 8 – 10 osób

Koszt: 130 z (osoba)

Dla placówek owiatowych i wychowawczych oraz dla grup zorganizowanych - koszt zamawianych warsztatów ustalany jest indywidualnie.