Lalki z papieru

Lalki z papieru

adna zabawka nie cieszy tak bardzo jak ta zrobiona wasnorcznie. Lalki z papieru to krótki warsztat, na którym powstaj papierowe zabawki oraz akcesoria dla nich. To zabawka, w której najwiksz frajd sprawia sam proces tworzenia: wymylania strojów, fryzur, kreacji. Uczestnicy warsztatów ucz si, jak wykona lalki, w jaki sposób pokierowa zabaw, aby dzieci mogy wczy si w tworzenie strojów, a take, jak wykona papierow lalk w formie prezentu okolicznociowego dla dziecka „Zrób to sam”.

Podczas warsztatu wykorzystywane s gotowe szablony, ale take uczestnicy próbuj swoich si tworzc wasne szablony i projekty. Na koniec kady wychodzi z teczk pen materiaów i gow pen pomysów.

Cele warsztatu:

  • Podkrelanie wartoci wasnorcznie tworzonych zabawek oraz upominków
  • Nauka prostej zabawy, dajcej duo satysfakcji
  • Zapoznanie z zasadami tworzenia papierowych strojów
  • Rozbudzanie kreatywnoci

Bloki tematyczne:

  • Nauka tworzenia lalek z papieru oraz kreacji
  • Wykonanie wasnej lalki wraz z zestawem ubra oraz zestawu „Zrób to sam”

Korzyci z warsztatu:

  • Satysfakcja z wykonanych prac oraz dobra zabawa
  • Gotowa propozycja zaj plastycznych
  • Inspiracja do wspólnej zabawy z dzieckiem

Prowadzcy: Natalia Górska