Fabryka Zabawek

Pomys na warsztaty wzi si z porzdków w szafie. Podczas segregowania rzeczy odkryam pudeko ze starymi zabawkami: domek dla malutkich pcheek, lalki z poczoch, rkawiczka-pacynka, mebelki, poduszki, modelinowe jedzenie. adna z tych rzeczy, oprócz drewnianych mebelków, nie pochodzia ze sklepu, wikszo zostaa zrobiona wasnorcznie.

Na warsztacie zajmiemy si tworzeniem tego, co dzieciom najblisze – zabawek. Skupimy si na tym, jak z prostych materiaów z recyklingu oraz przedmiotów codziennego uytku wykona efektywne zabawki. Warsztat ma by nie tylko propozycj konkretnych prac plastycznych, ale take zacht do wspólnej zabawy z dzieckiem, inspiracj do podejmowania dziaa, w których kreatywno dziecka wspierana umiejtnociami dorosego daje obojgu wiele przyjemnoci.

Cele warsztatu:

  • Ukazanie moliwoci wykorzystania materiaów recyklingowych i przedmiotów codziennego uytku do tworzenia zabawek
  • Jasne wytyczenie ról dorosego oraz dziecka przy wspólnej pracy twórczej
  • Propozycja prac przestrzennych
  • Poszerzenie wasnego warsztatu pracy
  • Inspiracja do wspólnej zabawy z dziemi

Bloki Tematyczne:

  • Materiay recyklingowe oraz moliwoci ich wykorzystania i czenia
  • Propozycje prac, instrukcje, wskazówki
  • Propozycje zabaw z wykorzystaniem zrobionych zabawek

Korzyci:

  • Rozszerzenie warsztatu pracy
  • Satysfakcja ze wspólnych z dzieckiem dziaa twórczych jako podstawa do budowania wizi

KADY UCZESTNIK PROSZONY JEST O PRZYNIESIENIE:
metalowego, paskiego pudekA (np. po cukierkach, czekoladkach)
butelki po pynie do prania/pukania(bez etykietki)
papierowego pudeka po herbacie/lekarstwach
starej rkawiczki piciopalczastej (wenianej, nie gumowej)
1 korka od wina

Prowadzcy: Natalia Górska