Origami

Ksztacenie przez orgiami to systematyczna praca nad rozwojem motoryki rki i usprawnianie manualne dziecka. Manipulacja papierem i ruch rk doprowadzaj do wyrównania napicia miniowego po dwóch stronach ciaa. Skadanie papieru wpywa na pami, koncentracj, koordynacj wzrokowo - ruchow i przestrzenn. Jest niezwykle cennym narzdziem integrujcym wszelkie dowiadczenia zmysowe dziecka, zbierane podczas kadej zabawy z papierow skadank.

Czy nie warto posi tych umiejtnoci, by móc przekaza je dzieciom?

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie z zabawami i grami interakcyjnymi
 • Zwikszenie sprawnoci manualnej
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi umiejtnociami w skadaniu papieru (baza: lody, koperta, kwadrat, trójkt, ptaszek, aba, dinozaur)
 • Zapoznanie uczestników z nowymi technikami skadania papieru
 • Zapoznanie uczestników z wzorami, propozycjami prac z wykorzystaniem w/w umiejtnoci

Bloki tematyczne:

 

 • Zapoznanie uczestników ze sposobami instruowania dzieci podczas wykonywania zada
 • CZTERY PORY ROKU -propozycje atwych, trudnych i bardzo trudnych skadanek z koa i kwadratu inspirowanych porami roku
 • KALENDARIUM - propozycje atwych, trudnych i bardzo trudnych skadanek z koa i kwadratu inspirowanych rónymi witami i okazjami Boe narodzenie, Dzie babci i dziadka, Walentynki, Wielkanoc, Dzie matki i ojca i inne
 • PAPIEROWE WARIACJE -pomysy na zajcia plastyczne dla dzieci inspirowane papierowymi skadankami


Korzyci:

 • Rozszerzenie warsztatu pracy
 • Satysfakcja z wasnych dziaa twórczych
 • Rozwijanie umiejtnoci manualnych
 • Podnoszenie poziomu kreatywnoci
 • Rozwój logicznego mylenia
 • Radosne przeywanie wspópracy, której efektem jest dzieo w formie plastycznej

 

Prowadzcy: Wioletta Kos
Forma zaj: warsztat uzupeniony o wprowadzenie teoretyczne