Zaczarowa dzieci

Zabawa, dowiadczenie, przygoda - to moim zdaniem, jedne z najwaniejszych elementów w edukacji dziecka. Przez kilkanacie lat pracy, wydeptujc wasne cieki do dzieci, nauczyam si wicej ni na studiach i kursach. A potem pomylaam, e chciaabym podzieli si z tym co nosz pod sercem z innymi. Pokaza moje cieki. I tak powsta warsztat zaczarowa dzieci, chocia niejednokrotnie to one czaroway mnie :-)

Istot warsztatu stanowi gry i zabawy, migawkowe formy wypowiedzi plastycznych, opowieci ruchowe oraz opowiadania jako punkt wyjcia do dalszych form pracy.

Cele warsztatu:

 • Usprawnienie komunikacji w nauczaniu i wychowaniu
 • Poznanie praktycznych form pracy twórczej z grup
 • Propozycje zabaw inegrujcych grup

Bloki tematyczne:

 • Formy pracy twórczej z grup:
  • gry
  • zabawy dramowe
  • zabawy ruchowe
 • Ksztatowanie postaw twórczych uczniów
 • Propozycje zaj integrujcych grup dzieci oraz rodziców uczniów
 • Pomysy na prowadzenie grupy w sytuacjach chaosu

Korzyci:

 • Podniesienie satysfakcji z wasnych dziaa wychowawczych
 • Rozszerzenie warsztatu pracy
 • Inspiracje do poszukiwania wasnej drogi prowadzenia grupy
 • Dowiadczenie siebie, wasnych emocji

Materiay, które bd wykorzystane w trakcie zaj s wliczone w koszt warsztatu.

Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska
Forma zaj: warsztat uzupeniony o wprowadzenie teoretyczne

Warsztat moe by przeprowadzony w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, w formie stacjonarnej w Pracowni, w formie wyjazdowej w miejscu wynajtym przez klienta lub naszej Chacie w Bogucinie.