Pomysownia

W czasie zabaw kulinarnych zapraszam wszystkich do moich ksiek i do mojej kuchni, gdzie gotowanie jest radoci i zabaw, gdzie dokazuje may Kuchcik.

Warsztat daje uczestnikom moliwo poznania rónorodnych pomysów na zabawy i zajcia kulinarne dla dzieci i dorosych. Stanowi oryginalny materia dydaktyczny w pracy z dziemi, który zachca do poszukiwania twórczych rozwiza poza sal szkoln czy przedszkoln.

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie z nowymi technikami pracy z dziemi
 • Zapoznanie z rónymi moliwociami wykorzystywania produktów spoywczych w dziaalnoci kulinarnej
 • Wzbogacenie dowiadcze kulinarnych

Bloki tematyczne:

 • Sposoby wykorzystania rónorodnych produktów spoywczych podczas przygotowywania przyjcia, zabawy oraz w dziaalnoci plastycznej
 • propozycje prac
 • Warzywny teatrzyk
 • WYTWÓRNIA - jak przygotowa oryginalne smakoyki:
  • wdrujcy batonik
  • ordery dla zasuonych
  • obrazki na sono i na sodko
  • owocowe pomysy
  • kulki zdrowia
  • kulki czekoladowych dziadów
  • jadalne myszki Marianny
 • BAJKOPLAST - pomysy na zajcia kulinarne dla dzieci inspirowane bajk
  • smaczne bajki
  • bajka która zostawia lady

Oprócz tego:

 • Sprawdzone rady
 • ABC gotowania
 • Kulinarne ciekawostki

Korzyci:

 • Rozszerzenie warsztatu pracy
 • Rozbudzenie wyobrani i pomysowoci
 • Wiele smacznych dowiadcze

Wszystkie materiay, potrzebne do wykonania prac s wliczone w koszt warsztatu. Uczestnicy otrzymuj dodatkowo teksty bajek i opowieci wykorzystanych podczas zaj oraz wybrane przepisy kulinarne.

Prowadzcy: Agnieszka Górska, Anna Gajda