Wytwrnia cz V

Na warsztacie uczestnicy oswajaj egzotyczny nieznany materia - TUSZ.

Bawi si barw, plam, kresk.
W zabawie burz si ich dorose schematy na temat wielkich, wanych spraw jak: RÓWNO, W LINII, W JEDNYM KOLORZE...
Wszystko taczy, wiruje, rozmywa si.
I jest TAKIE ATWE, takie atwe...

Dla kogo: warsztat skierowany jest do pedagogów, terapeutów manualnych oraz nauczycieli, instruktorów, którzy pracuj z dziemi w wieku przedszkolnym i szkolnym, s otwarci na nietypow prac twórcz w ramach zaj szkolnych i pozaszkolnych,

Cele warsztatu

  • Zapoznanie z technik wykonywania prac plastycznych tuszem
  • Wzbogacenie dowiadcze plastycznych

Bloki tematyczne:

 

  • Zapoznanie ze specyfik prezentowanej techniki
  • Propozycje prac, instrukcje, wskazówki

Korzyci:

  • Rozszerzenie warsztatu pracy
  • Satysfakcja z wasnych dziaa twórczych
  • Zachwyt i zabawa twórcza


UCZESTNICY PROSZENI S O PRZYNIESIENIE:

  • oówka
  • 1 bloku technicznego a4
  • 2 bloków technicznych a3

Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska