Wytwrnia cz IV

Bohaterem tego warsztatu s pastele olejne.

Na warsztacie autorka prezentuje cykl pastelowych prac, które inspirowane s sowem i ruchem. Sowa opisuj ruch a ruch staje si pocztkiem obrazu. Zdradza tajniki rysowania rzeczy, które wydaj si skomplikowane.
Pastelowy wiat to zabawa i jednoczenie forma wicze, która pobudza procesy poznawcze, np. spostrzeganie, mylenie, uwag, a take wzmacnia motywacj do czynnoci grafomotorycznych, rozwija swoj pami odtwórcz, jak równie stymuluje mow.
Zachwyca lekkoci i pynnoci.

Dla kogo: warsztat skierowany jest do pedagogów, terapeutów manualnych oraz nauczycieli, instruktorów, którzy pracuj z dziemi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, s otwarci na nietypow prac twórcz w ramach zaj szkolnych i pozaszkolnych

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie z technik wykonywania prac plastycznych, któr s pastele olejne
 • Wzbogacenie dowiadcze plastycznych

Bloki tematyczne:

 • Sposoby prowadzenia procesu twórczego dziecka za pomoc sów, stymulowanie dwikami
 • Praca etapowa
 • propozycje prac, instrukcje, wskazówki

Korzyci:

 • Rozszerzenie warsztatu pracy
 • Satysfakcja z wasnych dziaa twórczych
 • Rozbudzenie kreatywnoci

UCZESTNICY PROSZENI S O PRZYNIESIENIE:

 • pudeka pasteli olejnych minimum 12 kolorów (nie suchych!)
 • oówka
 • 1 bloku technicznego a4
 • 1 bloku technicznego a3
Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska