Wytwrnia cz III

Warsztat zawiera zbiór pomysów na prace wykonane farbami na 4 pory roku. 

Zaskakuje uczestników sposobami tworzenia prac o duym formacie oraz wariacjami w czeniu rónorodnych technik w malowaniu temperami.

Na tym warsztacie kady moe poczu si wielkim artyst!

Cele warsztatu

  • Zapoznanie z rónymi technikami wykonywania prac plastycznych farbami
  • Wzbogacenie dowiadcze plastycznych

Bloki tematyczne:

  • Sposoby wykorzystania rónorodnych materiaów w dziaalnoci plastycznej (m.in. farb, papieru toaletowego, chusteczek ligninowych, rczników papierowych, gbki, tektury, patyczków kosmetycznych) bibuy i krepiny)
  • WYTWÓRNIA

Korzyci:

  • Rozszerzenie warsztatu pracy
  • Satysfakcja z wasnych dziaa twórczych
  • Zachwyt i zabawa twórcza

 

Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska