Wytwrnia cz II

Jak wykona ciekawe prace poprzez poaczenie kilku technik plastycznych?
Jak podnie jako dziecicych prac przez zastosowanie rónorodnych materiaów?
Jak instruowa dzieci w czasie pracy, by osign okrelony efekt?

Warsztat to prawdziwy skarbiec autorskich pomysów na prace, w których decydujc rol odgrywaj uyte materiay i techniki, a przede wszystkim ich poczenie. To pomysy, które ciesz dzieci i inspiruj nauczycieli. Wystarczajco proste, by mgy wykona je maluchy i na tyle ciekawe, by chciay je wykorzysta dzieci w szkole.

Cele warsztatu:

 •  
  • Zapoznanie z pomysami czenia rónych technik plastycznych
  • Zapoznanie z materiaami oraz moliwociami przetwarzania ich i wykorzystywania w dziaalnoci plastycznej
  • Wzbogacenie wasnego warsztatu pracy
  • Rozbudzenie kreatywnoci
  • Inspirowanie do eksperymentowania

 Bloki tematyczne:

 • Sposoby wykorzystania rónorodnych materiaów w dziaalnoci plastycznej (m.in. papieru, bibuy, cienkopisów, markerów, tuszu, kredek, flamastrów, farb)
 • Propozycje prac, instrukcje, wskazówki

 Korzyci:

 • Rozszerzenie warsztatu pracy
 • Satysfakcja z wasnych dziaa twórczych
 • Zabawa i rozbudzenie kreatywnoci

Prowadzcy: Agnieszka Górska