Wytwrnia cz I

Papierki, szelesty, sreberka i bibuki...

Szast, prast! Kto chce si troch rozerwa, z miejsca poderwa, wyrwa, przedrze przez myli zwoje, wydrze kilka kolorowych chwil z codziennoci?

Na warsztacie uczestnicy zanurzaj si w papierowy wiat i eksploruj jego moliwoci. Bawi si kolorem i faktur. Ucz si z rozmachem i fantazj, bez zbytniego dbania o szczegóy tworzy papierowe dziea sztuki. Eksperymentuj czc papier z akwarel i tuszem. Poznaj rzeczy równo wycinane od szablonu ale i takie, które powstaj z wyobrani. 

Na warsztacie bdzie:

duo darcia
ugniatanie
formowanie i poszukiwanie ksztatów
skadanie w cao
szukanie w caoci sensu
dopenianie barwn plam i czarn kresk
duo przewrotnych pomysów na papierowe prace

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie z rónymi technikami wykonywania prac plastycznych
 • Zapoznanie z rónymi materiaami oraz moliwociami przetwarzania ich i wykorzystywania w dziaalnoci plastycznej
 • Wzbogacenie dowiadcze plastycznych

Bloki tematyczne:

 • Poszukiwanie w otoczeniu materiaów do dziaalnoci plastycznej
 • Sposoby wykorzystania rónorodnych materiaów w dziaalnoci plastycznej m.in. : farb, krepiny, papieru pakowego, opakowa po sodyczach,
 • Propozycje prac, instrukcje, szablony, wzory, scenariusze zaj
 • WYTWÓRNIA
  papier kolorowy na dwa sposoby: papier kolorowy, papier czarno-biay, kolorowa masa
 • BAJKOPLAST - pomysy na zajcia plastyczne dla dzieci inspirowane bajk

bajki na wejcie
bajki, które otwieraj drzwi wyobrani
opowieci, które prowadz za rk

Korzyci:

 • Rozszerzenie warsztatu pracy
 • Satysfakcja z wasnych dziaa twórczych

Prowadzcy: mgr Agnieszka Górska