Imprezy okolicznociowe

Organizujemy:

 • spotkania dla kobiet
 • tematyczne posiadówki i spotkania artystyczne - patrz -> warsztaty dla kadego
 • warsztaty dla rodziców - patrz -> warsztaty dla rodziców
 • warsztaty dla szkó i przedszkoli - patrz -> warsztaty dla szkó i przedszkoli
 • urodziny dla dzieci - patrz -> urodziny
 • spotkania integracyjne dla dzieci i rodziców w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • spotkania witeczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (równie z rodzicami)
 • pikniki dla dzieci (równie wyjazdowe) z ogniskiem
 • gry i zabawy terenowe dla klas szkolnych
 • stoiska animacyjne dla dzieci na imprezach okolicznociowych
 • animacje firmowych imprez witecznych dla dzieci


Tworzymy zgrany zespó. Pracujemy z pasj i zaangaowaniem.
Otwarto, pomysowo, umiejtno stworzenia ciepej, przyjaznej atmosfery - to nasze atuty. 

Zapraszamy!