roz - WOJOWANIE

Pikna i Bestia, czyli jak najlepiej przygotowa si do funkcjonowania w biznesowej/korporacyjnej rzeczywistoci

Co takiego bdziemy robi?

Mody czowieku, bdziemy uczy si, BAWIC. Rozmawia. Patrze na siebie z boku, nabiera do siebie dystansu. Doznawa, kwestionowa, myle, ukada w logiczny cig zdarze a potem burzy mózgiem i emocjami, by powstawao co zupenie nowego. Bdziemy si komunikowa, liczb, emocj, znaczeniem, jzykiem. Bdziemy uczy si prezentowa siebie, innych tak, by zaprocentowao to teraz lub potem w yciu dorosym, zawodowym, bez wzgldu na To w jakiej dziedzinie zdecydujecie si zosta PROFESORAMI.

Poszukamy odpowiedzi na pytanie, po co nam wiedza, umiejtnoci i nastawienie. Co to waciwie znaczy? Moe ugotujemy z tych skadników jaki przysmak.

Przyjrzymy si naszym talentom. Dlaczego to takie wane, po co mi to w yciu?

Zastanowimy si dlaczego tak wane jest budowanie relacji, co to takiego, jak i jak sensownie to robi?

Bdziemy wciela si w role dorosych.

Pomiejemy si ze mnie i sami z siebie, eby wiedzie czym jest dystans.

Drodzy rodzice modych ludzi, dla Was w powaniejszym tonie.
O
bszary, po których bdziemy si porusza:

Komunikacja - budowanie relacji - budowanie swojego wizerunku - jzyk korzyci - zarzdzanie zmian i sob w zmianie - negocjacje, wywieranie wpywu i przekonywanie do swoich racji - zarzdzanie innymi - motywowanie i budowanie zaangaowanie - rozpoznawanie swoich talent - spojrzenie strategiczne  

W pracy wykorzystane bd scenki, rónorodne formy zabaw, wiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje i czasem milczenie.

Trenerka: Anna Kaniewska
Czas trwania zaj: 3 godziny zegarowe
Uczestnicy: modzie 12 +