Szast-Plast

Pokazujemy rzeczywisto od innej strony, rozbudzajc tym samym u dzieci kreatywno i twórcz postaw.

Szast-Plast wyrónia dua swoboda dziaania, co w praktyce oznacza, e dzieci dostaj temat, narzdzia, materiay oraz wsparcie instruktora i tak wyposaone wyruszaj w plastyczn podró. Eksperymentuj podajc za ciekawoci.
Poszukuj wasnych rodków wyrazu. 
Z dbaoci estetyk i o szczegóy, ale
bez nadcia, e musi by adnie, piknie ucz si „jzyka plastyki”, poznaj rónorodne techniki i narzdzia, najwaniejsze zagadnienia plastyczne, sposoby wyraania swoich myli, emocji i uczu w formie plastycznej.

Prowadzcy: Magdalena Rajska
Czas trwania zaj
: 120 minut
Uczestnicy
: dzieci w wieku 5-7 lat

UWAGA! Moliwo odbierania dzieci przez instruktora z pobliskiej szkoy

 

Sprawd grafik i cennik zaj