Muzyka dla smyka

Muzyka dla smyka, czyli aktywno muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego suchania muzyki wg Batti Strauss 

Muzyka…

Instrumenty…

Ruch…

Dziki instrumentom ksztatuje si wraliwo dziecka na barw, rozwija poczucie rytmu. Gra na instrumentach wpywa na koncentracj uwagi i zdyscyplinowanie, jest te doskonaym rodkiem rozwijania sprawnoci manualnej dziecka. Kade spotkanie dziecka z instrumentem wywouje entuzjazm, rado, wzmoon aktywno i zafascynowanie dwikiem, a szczególnie jego wydobyciem.

Muzyka klasyczna w tle, to dodatkowy walor. Klasyka nie oznacza powagi bdzie wesoo, energicznie i piknie. Klasyczna muzyka ma zaciekawi, a nie przestraszy. To poznanie czego innego, nowego.

Na zajciach bdziemy bawi si muzyk, do muzyki i z muzyk. Bdziemy tworzy muzyk. Muzyka bdzie nam towarzyszy, prowadzi i inspirowa.

Wraz z muzyk pojawi si te aktywnoci ruchowe. Zabawne, pene wdziku opowieci ksztatujce dziecic wraliwo.

W muzycznej zabawie towarzyszy nam bd Bum Bum Rurkiwykonane z bezpiecznego tworzywa, s lekkie i dokadnie nastrojone, a ich kolorystyka odpowiada okrelonym dwikom. Moliwoci tworzenia muzyki s nieograniczone, a Bum Bum Rurki inspiruj dwikiem. Muzykowanie na Bum Bum Rurkach oraz metoda Batii Strauss s doskonaym wstpem do gry na innych instrumentach.

Metoda Batti Strauss:

przyblia dzieciom muzyk klasyczn

uczy aktywnego suchania

oswaja i zapoznaje ze struktur utworów muzycznych

przygotowuje do gry na instrumentach

rytmizuje

bawi

Instruktor: Ania Dbrowska
Czas trwania zaj: 45 minut
Uczestnicy: dzieci w wieku 3 - 7 lat