Cienka Kreska

Cienko, stanowczo, zamaszycie i lekko. Bazgroy, precyzyjne miniaturowe rysunki. Ilustracja. Abstrakcyjne formy i obrazy. Postacie, zwierzta, przedmioty. wiat. Nakrelone kresk.

Podczas zaj zaprzyjanimy si przede wszystkim z takimi materiaami jak: cienkopis, marker, pro marker, flamaster. Bd one odgrywa pierwsze skrzypce, wprowadz w wiat abstrakcji, barw i ksztatów odkrywajc nieograniczone moliwoci wyobrani.

Cienka Kreska to warsztaty, których celem jest odkrywanie i rozwijanie zdolnoci oraz zainteresowa plastycznych, a take inspirowanie do poszukiwania wasnej drogi artystycznej. 

Masz czas?
Lubisz rysowa?
Przyjd. Odkryj wasn drog.

Instruktor: Paulina Luka Cysak (Madame Lusi Papillon)
Czas trwania zaj: trzy godziny zegarowe
Uczestnicy: dzieci w wieku 10+ i gimnazjalici

 

Sprawd grafik i cennik zaj