Brawo JA!

Projekt BRAWO JA! to zabawa, przygoda i nauka.

Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywnoci i wyobrani, wspieranie aktywnej postawy, inspirowanie do odwanego mierzenia si z wyzwaniami. Na warsztatach bdzie duo wicze, gier i zabaw rozbudzajcych ciekawo i budujcych kompetencje przyszoci: wiar we wasne siy i moliwoci, umiejtno wyznaczania sobie celów i planowania dziaania, nieszablonowe mylenie, umiejtno dziaania pod presj czasu, umiejtno czytania sygnaów werbalnych i niewerbalnych, samowiadomo ciaa i emocji, empati do wiata i ludzi.


Na warsztatach dzieci bd:

 • Baday jak to, co robimy wpywa na innych i otaczajcy nas wiat
 • Uczyy si budowania relacji opartych na wymianie i akceptacji
 • Odkryway swoje mocne i sabe strony i uczyy si jak z tej wiedzy korzysta
 • Poszukiway nowych, twórczych rozwiza
 • Uczyy si nieszablonowego mylenia
 • wiczyy uwan obserwacj otoczenia
 • Uczyy si jak wykorzystywa przestrzeni i dostpne materiay do osigania celów
 • Uczyy si dziaa spontanicznie bez wyznaczonego planu, wyznacza sobie cele planowa dziaania
 • Realizowa projekty indywidualne i grupowe
 • Improwizowa, gdy nie bdzie gotowego scenariusza
 • Podejmowa wyzwania pod presj czasu

Podczas zaj zajrzymy tam, gdzie mao kto zaglda. Przyjrzymy si zwyczajnym sprawom w niecodzienny sposób. Bdziemy próbowali zwyczajne rzeczy i zjawiska traktowa jako materia, który mona przetworzy w dowolny sposób tworzc co cakiem nowego.

Nie wiesz, co czai si za zakrtem, dopóki nie odwaysz si tam pój.

 

Instruktor: Natalia Górska
Czas trwania zaj: 60 minut
Uczestnicy: dzieci szkolne i przedszkolne


Sprawd grafik i cennik zaj