Kolorowe dzieciaki

Na KOLOROWE DZIECIAKI czeka przygoda z plastyk i twórcza zabawa.

W trakcie plastycznych zabaw dzieci poznaj tachniki plastyczne, odkryj wiele sposobów wykorzystywania rónych materiaów do tworzenia, ucz si precyzji ale take szalestw na duym formacie, dokadnie odtwarza rzeczywisto, a take przekada na papier to, co mieci ich wyobrania.

Rozwijanie zdolnoci manualnych nie jest gównym priorytetem, zaley nam przede wszystkim na pobudzaniu wyobrani i kreatywnoci oraz wprowadzeniu dzieci w wiat sztuki, który wcale nie musi by nudny.

Instruktorzy zapewniaj dzieciom przyjazn, twórcz atmosfer, wszystkie materiay plastyczne oraz narzdzia.

Rodzice zainteresowani przebiegiem zaj mog po wczeniejszym uzgodnieniu z prowadzcym obserwowa wybrany warsztat lub w nim uczestniczy.

Instruktor: Magosia Kalicka
Czas trwania zaj: 90 minut
Uczestnicy: dzieci w wieku 3 - 5 lat

Sprawd grafik i cennik zaj