BRAWO JA!

Edukacja emocjonalna i społeczna w pracy twórczej z dzieckiem

Warsztat zawiera kilka bloków (do wyboru) opartych na autorskich scenariuszach zajęć, których celem jest budowanie w dzieciach kompetencji przyszłości między innymi: twórcze myślenie, wiary we własne siły i możliwości, nieszablonowe myślenie, samoświadomość emocji, empatię do świata i ludzi. Uczy, inspiruje, prowokuje i wzrusza.

Na warsztatach będzie:
dużo ćwiczeń, gier i zabaw rozbudzających ciekawość i inspirujących do poszukiwania twórczych rozwiązań edukacyjnych. Podczas zajęć zajrzymy tam, gdzie mało kto zagląda. Przyjrzymy się zwyczajnym sprawom w niecodzienny sposób. Będziemy próbowali zwyczajne rzeczy i zjawiska traktować jako materiał, który można przetworzyć do dalszych działań.

Dla kogo: na warsztat zapraszamy otwartych, gotowych do działania pedagogów, osoby pracujące z dziećmi, które mają w sobie niesłabnący entuzjazm i odwagę do podejmowania wyzwań edukacyjnych.

Cele warsztatu:

 • Inspirowanie do poszukiwanie nowych, twórczych rozwiązań w pracy z grupą
 • Inspirowanie do nieszablonowego myślenia o edukacji dzieci

Bloki tematyczne:

 • E! Moc i ja
  Skąd się biorę emocje i jakie mają znaczenie?
  Co przyniesie wędrówka od emocji do emocji? 
  Jak smakuje smutek i jaki kolor ma rozczarowanie?
  Czy można zmierzyć siłę jakiegoś uczucia? 
  Gdzie w ciele mieszkają emocje, czym się różnią i co znaczą?
 • Ale perspektywa!

Co to jest perspektywa?
Różne rodzaje perspektywy.
Czy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia?
Jak zmienia się perspektywa? 
Jak zmieniamy się my sami i nasze postawy w zmieniającej się rzeczywistości.

 • Empatia

Co to jest empatia? 
Jak rozróżnić zachowania empatyczne od nieempatycznych? 
Czy empatia i sympatia to to samo? 
Czy empatii można się nauczyć? 
Jak empatia zmienia świat i nas samych? 

 • Mosty zamiast murów
  Kreatywna notatka o komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Czy słowa mają znaczenie? Czyli słowa – kamienie i słowa – piórka.
Jakie są przeszkody i blokady w komunikacji?
Jak aktywnie słuchać, żeby usłyszeć?

 • Od ja do ja
  Kim jestem? Skąd wiem, że ja to ja?
  Pięć rzeczy, które wiem o sobie.

Jaki jestem? Czyli poranne rozmowy z lusterkiem.
Autoprezentacja z ogonem w tle.
Jestem dziełem sztuki.
Opowieści z domku pod czerwonym daszkiem.


Korzyści: 

 • Inspiracja do twórczych poszukiwań w edukacji
 • Poszerzenie warsztatu pracy o nowe scenariusze zajęć np. lekcji wychowawczych lub kreatywnych spotkań z uczniami
 • Wzbogacenie własnego nauczycielskiego potencjału 

*Uwaga! Każdy z bloków realizowany jest jako oddzielny warsztat. Blok warsztatowy obejmuje 3 spotkania 180 minutowe spotkania (3x180min). Bloki nie są ze sobą powiązane. Każdy temat może być traktowany jako oddzielny warsztat. Można 

Wydarzenia

środa, 18 marca, 2020

Uwaga! Osby, które są zainteresowane udziałem w warsztatach prowadzonych przez Pracownię Kredka – zapraszam do zapisów na warsztaty online. 

Jestem przekonana, że może to być naszą wspólną, całkiem ciekawą, twórczą aktywnością – moją...